<< Tillbaka till huvudmeny för Lunaliahund

 


 

Avel och Avelsstrategi

 

 


 

 

Nedärvning och förutsägbarhet av storlek 

I framtiden kommer Lunaliahunden finnas i 3 olika storlekar:

 

 Storleksvariant     Storlek tik       Idealstorlek tik    Storlek hane     Idealstorlek hane
    Major  50-60 cm    50-55 cm   52-62 cm    52-57 cm
   Medius  41-49 cm    41-49 cm    43-51 cm    43-51 cm
    Minor    30-40 cm    35-40 cm    32-42 cm    37-42 cm

 

 

 

De hundar som fötts fram tills idag (2019) är övervägande Major-hundar, men det finns några  Medius-hundar.

 

Det finns, i huvudsak, två faktorer vi behöver ta hänsyn till för att kunna beräkna och förutsäga storlek: 

1. Hur storlek nedärvs (arvsgången hos egenskapen storlek) 

2. Vad heterosiseffekten har för konsekvenser för egenskapen storlek ( i de fallen vi använder oss av en förälder som kommer från en sluten population hundar)

3. Hypotesen om att nedärningen av storlek delvis kan påverkas av vilken av föräldrarna som har vilken storlek 

 

Arvsgången hos egenskapen Storlek 

Olika egenskaper har olika arvsgångar. 

Storlek nedärvs intramediärt, vilket betyder att avkommans storlek blir någonstans mellan sin mamma och sin pappa. 

 

Det låter enkelt, men det som gör det mer komplext är att det mamman respektive pappan har att ge vidare till sin avkomma är inte bara det som hen själv visar upp (fenotypen) utan även vad hen bär på. Hur stor hunden är själv har såklart betydelse eftersom hen bär på den egenskapen (eller den modifieringen av egenskapen) som hen själv visar upp, men hen bär också på ytterligare ett anlag för storlek eftersom varje individ har en gen från sin mamma och en gen från sin pappa i varje genpar. 

 

En mer fördjupad beskrivning om hur storlekar nedärvs finner du här>>