Smällare och fyrverkerier

Ungefär en tredjedel av Sveriges hundar uppges vara rädda för smällare och fyrverkerier ocihhela 35 0000 hundar i Sverige får sådan ångest att de medicineras med psykofarmaka runt och igenom nyår. 

Andra husdjur blir också påverkade och självklart de vilda djuren. 

Ångest i varierande grad hos massor av individer, ibland t.o.m att det leder till dödsfall är alltså priset många får betala för att "vi" vill smälla. 

 

Vi har 3 hundar hemma samt nästan alltid någon inackorderad hund kring nyår. Jag bor också på en plats där det smälls en hel del.

Med botten i ovanstående samt att jag har och hela tiden får ny erfarenhet av olika sorters hundar har jag dragit följande slutsatsen att det är viktigt att jobba förebyggande men att det faktiskt också går att läka eller kraftigt minska även mycket stark ångest kopplad till smällare ochfyrverkerier, åska och liknande. 

 

Ge hunden ett ORD på smällarna. Lär in ordet under lugna/simulerade stunder.

Ångest och rädsla är överlag kopplat till avsaknad av kontroll.

Genom att, under lugna och trevliga omständigheter, se till att hunden betingar smällarna med ett (eller flera) ord en upplevelse av orsak och samband hos hunden. Upplevelsen av orsak och samband är något av det mest effektiva vi kan göra för att öka hundens upplevelse av kontroll.

 

Leta upp ljudupptagningar på smällare och raketer

Välj ett ord som beskriver ljuden, ex ”Pang”

Spela upp ljuden på en tillräckligt låg volym för just din hund under mycket korta stunder (2-3 minuter). När det smäller eller tjuter som värst säjer du ”Pang” och ger hunden en gobit. Repetera 3-7 gånger och stäng sedan av ljudet.

Om hunden tittar mot eller på annat sätt observerar ljudet (gäller alla sätt att observera utom rädsla) så berömmer du ordentligt och upprepar ordet: ”Så bra, du hittade Pang”, ”Pang sa det.....”

Om hunden observerar med mista lilla rädsla så är ljudet för högt för just din hund just nu. Då ska du sänka det.

Gör minst 8 minuters paus innan du gör samma sak igen.)

 

När du har tränat så här några få korta pass så kommer hunden med största sannolikhet att komma till dig när du sätter igång ljudet. Det är ett gott tecken på att hunden har börjat koppla ljuden till godiset.

 

Efter ytterligare något pass provar du att säja ordet utan ljudet. Om/när hunden reagerar på ordet som om hen skulle få godis så belönar du och upprepar ordet samt går direkt till ljudkällan, sätter på ljudet, upprepar ordet och belönar igen.

 

När hunden uppenbarligen kopplar ljudet OCH ordet till godis (eller annan belöning) kan ni göra på samma sätt fast i skarpt läge då det smäller på riktigt.

Och här kommer det viktigaste: Det måste finnas en BRO mellan ovanstående övningar och de skarpa läget. Utan den BRON kommer åtminstone 50%av hundarna inte dra likhetstecken mellan de simulerade övningarna och skarpt läge.

De pelare som håller upp den här bron måste vara exakt så täta eller tätare att det med lätthet håller upp just DEN hunden som är aktuell.

Jag kan givetvis komma med ett förslag på steg i processen och säjer då att du först ska uttala ordet när ni är inomhus och hör en smällare där ute och att, när det är gjort några gånger så gör du samma sak när det smäller lite grand ute (uppskattningsvist ex 2 dagar före nyår). Att ni sedan avancerar till att göra det när det smäller mer och närmre och slutligen när det smäller ganska mycket såsom det gör 3-4 timmar innan tolvslaget på nyårsafton.

Men beroende på vem och hur din hund är, om hen sedan tidigare haft ångest vid smällande mm så behöver vi anpassa takten i progressen. För att vara på den säkra sidan kan vi med fördel göra de simulerade övningarna mellan varje steg av övningar i skarpt läge.

 

OBS!!! Det är viktigt att hunden, under inlärningen, får höra ordet/orden när hen är nyfiken eller neutraltill smällandet. Om hunden reagerar med rädsla och vid 2-3 gånger hör ordet när hen är rädd så blir betingningen givetvis fel! Om du missförstår det och/eller ”råkade” gå fram för fort med en hund som redan är rädd så byt ord!

 

Ett annat OBS!! Blanda inte ihop detta, dvs betingning (alterbativt ombetingning hos den redan rädda hunden) med avledning. Avledning är något annat, något som EVENTUELLT kan släcka bränder vilket förstås har ett syfte, men är tämligen kontraproduktivt i längden eftersom hunden aldrig får lära sig att hantera smällarna. Blanda heller inte ihop det med flooding, även det är något helt annat.

 

 

 

 

Ge hunden ett ORD på smällarna. Lär in ordet under lugna/simulerade stunder.

Ångest och rädsla är överlag kopplat till avsaknad av kontroll.

Genom att, under lugna och trevliga omständigheter, se till att hunden betingar smällarna med ett (eller flera) ord en upplevelse av orsak och samband hos hunden. Upplevelsen av orsak och samband är något av det mest effektiva vi kan göra för att öka hundens upplevelse av kontroll.

 

Leta upp ljudupptagningar på smällare och raketer

Välj ett ord som beskriver ljuden, ex ”Pang”

Spela upp ljuden på en tillräckligt låg volym för just din hund under mycket korta stunder (2-3 minuter). När det smäller eller tjuter som värst säjer du ”Pang” och ger hunden en gobit. Repetera 3-7 gånger och stäng sedan av ljudet.

Om hunden tittar mot eller på annat sätt observerar ljudet (gäller alla sätt att observera utom rädsla) så berömmer du ordentligt och upprepar ordet: ”Så bra, du hittade Pang”, ”Pang sa det.....”

Om hunden observerar med mista lilla rädsla så är ljudet för högt för just din hund just nu. Då ska du sänka det.

Gör minst 8 minuters paus innan du gör samma sak igen.)

 

När du har tränat så här några få korta pass så kommer hunden med största sannolikhet att komma till dig när du sätter igång ljudet. Det är ett gott tecken på att hunden har börjat koppla ljuden till godiset.

 

Efter ytterligare något pass provar du att säja ordet utan ljudet. Om/när hunden reagerar på ordet som om hen skulle få godis så belönar du och upprepar ordet samt går direkt till ljudkällan, sätter på ljudet, upprepar ordet och belönar igen.

 

När hunden uppenbarligen kopplar ljudet OCH ordet till godis (eller annan belöning) kan ni göra på samma sätt fast i skarpt läge då det smäller på riktigt.

Och här kommer det viktigaste: Det måste finnas en BRO mellan ovanstående övningar och de skarpa läget. Utan den BRON kommer åtminstone 50%av hundarna inte dra likhetstecken mellan de simulerade övningarna och skarpt läge.

De pelare som håller upp den här bron måste vara exakt så täta eller tätare att det med lätthet håller upp just DEN hunden som är aktuell.

Jag kan givetvis komma med ett förslag på steg i processen och säjer då att du först ska uttala ordet när ni är inomhus och hör en smällare där ute och att, när det är gjort några gånger så gör du samma sak när det smäller lite grand ute (uppskattningsvist ex 2 dagar före nyår). Att ni sedan avancerar till att göra det när det smäller mer och närmre och slutligen när det smäller ganska mycket såsom det gör 3-4 timmar innan tolvslaget på nyårsafton.

Men beroende på vem och hur din hund är, om hen sedan tidigare haft ångest vid smällande mm så behöver vi anpassa takten i progressen. För att vara på den säkra sidan kan vi med fördel göra de simulerade övningarna mellan varje steg av övningar i skarpt läge.

 

OBS!!! Det är viktigt att hunden, under inlärningen, får höra ordet/orden när hen är nyfiken eller neutraltill smällandet. Om hunden reagerar med rädsla och vid 2-3 gånger hör ordet när hen är rädd så blir betingningen givetvis fel! Om du missförstår det och/eller ”råkade” gå fram för fort med en hund som redan är rädd så byt ord!

 

Ett annat OBS!! Blanda inte ihop detta, dvs betingning (alterbativt ombetingning hos den redan rädda hunden) med avledning. Avledning är något annat, något som EVENTUELLT kan släcka bränder vilket förstås har ett syfte, men är tämligen kontraproduktivt i längden eftersom hunden aldrig får lära sig att hantera smällarna. Blanda heller inte ihop det med flooding, även det är något helt annat.

 

 

 

När tolvslaget väl kommer

 

Se till att hunden är väl rastad några timmar innan. 

Sätt på ganska hög musik och gärna diskolampor i någon del av bostaden (billiga finns på vissa leksaksaffärer)

Gör de simulerade övningarna några gånger genom kvällen

Använd gärna thundershirt eller TToutch-wrap om du har en hund som är rädd sedan tidigare smällperioder, det har verkligen effekt i någon grad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja det är mäktigt, men övermäktigt för väldigt många individer