"Han", "hon" eller "Hen" istället för "den"

   och vad det har för betydelse för min syn på personer tillhörande andra arter

 

Om ni läser här på hemsidan så har ni kanske märkt att det ofta står "hen" om hunden istället för "den". Vet jag vem hunden är så blir det "han" eller "hon" (om de inte är intersexuella, för det föds absolut tvåkönade hundar och även om det hittills varit vanligt att uppfödare "tar bort" dessa så är det flera som tänkt om). 

Jag har under de senaste åren reagerat på att både jag själv och andra ofta använder ordet "den" om en person, framförallt då personen i fråga tillhör annan art än människa. Jag tror inte det är bra för vår syn på hundar, jag tycker det är objektifierande att säja "den" när vi har med en levande varelse att göra. Dessutom människans bästa vän, för de ÄR våra änglar på jorden. 

Jag tänker att det är lite tokigt eftersom "den" syftar på ett ting/ en sak medans ex. en hund är en person.

Och jag tror på att vårat språk färgar vårat synsett (varken vi vill det/ menar det eller inte).

Vidare anar jag att människan i grunden valde att säja "den" för stänga av kontakten med vår empati för att på så vis normalisera att vi många gånger behandlat och behandlar andra arter illa. Jag har även sett/ hört exempel på då människor benämner människor i minoritet i ett visst samhälle (exempelvist homokära personer, personer med annan hudfärg än majoriteten i ett land och annat) med "den". Även människor med väldigt låg eller hög ålder har jag hört "den" om.

Och det faktum att jag arbetar med en art som fortfarande i såväl tal som skrift ofta benämns som "den" i kombination med att jag reagerar på det, så antar jag att det rätta för just mig är att succesivt byta ut "den" mot "hen" då jag talar om hundar i allmänhet. jag byter ut det även i en del andra sammanhang.

 

"Hen" är  en mellanform av han och hon. 

I skrift kan en välja att skriva h*n, men eftersom jag också pratar ibland har jag valt att använda mig av "hen".

Om jag talar om en speciell hund så kan vi istället säja "han" eller "hon". Om jag talar om hundar i allmänhet passar det ibland att säja "hunden", men inte alltid och det är i dessa fall jag gärna använder mig av "hen"

 

Bland det första jag skrev här på hemsidan så står det fortfarande "den", men jag byter ut det mot "hen" vartefter.

I början då jag fortfarande skrev eller sa "den" om hundar här på sidan eller på kurser så gjorde jag det även då jag tänkte "hen". Jag gjorde det av den anledningen att jag inte ville att folk skulle fastna vid att jag skrev eller sa "hen" med tanke på att det ännu inte är så vanligt att folk väljer det ordet.

Men nu väljer jag att prioritera i en annan ordning. Jag tänker att syftet med att byta ut "den" mot "hen" är av så pass stor betydelse att jag inte kan kompromissa med det längre. Och jag hoppas/ tror/ märker att människor vänjer sig.

Jag tror att språket och hur vi använder vårt språk många gånger har stor betydelse för hur vi förhåller oss till saker och ting, personer av en viss art, ett visst kön eller annat. Därför har jag varit lite av en "begrepps-ifrågasättare" i vissa sammanhang.

Ett exempel på detta är att jag länge (ja, i åratal...) kämpade för att djursajten zoonen.com skulle byta ut "Burfåglar" mot "sällskapsfåglar". Som jag ser det så intierar begreppet "burfåglar" på att det finns fåglar som är gjorda för att sitta i bur och att det på något vis normaliserar att vi kan hålla en fågel i bur dag in och dag ut även om vi på ett annat plan vet och känner till att det resulterar i understimulans och reducerar fåglarnas kondition så pass mycket att det oundvikligen leder till fysisk och psykisk ohälsa. Det där med zoonen.com har jag drivit igenom. Checked!

Ett annat exempel, som alla mina barns lärare/pedagoger har fått höra i 9 år, är att jag tycker att det är hög tid att hitta ett alternativt ord till "fröken" eftersom en pedagogs kön och civilstatus (exempelvist om hen är gift eller inte) inte har ett dugg att göra med den funktionen personen i fråga har gentemot mina och/eller andras barn. Not yet

 

Tillbaka med detta med "den" eller "hen" vad gäller även andra arter än människan:

Det händer att jag säker "den" själv och jag blir inte alls arg eller liknande om någon säjer/ skriver " den gnäller varje gång som..." eller liknande.

Det är bara så enkelt att jag känner mig färdig med att säja "den" om en person bara för att hen är exempelvist en hund.

 

Jag är också i en process där jag håller på att byta bort "Man" i en beskrivning som likväl kunde gälla en kvinna.

Ex "Om man istället ber hunden att..." 

Jag använder därför ibland "en" precis som vi gjorde tidigare i detta land, än idag gör i vissa delar av landet och gör på de flesta andra språk (jämför med ex. engelskan)