Hem -> Leva med hund -> Aktivering                                                     

        

Aktivering

Alla varelser har behov. Dessa behov och styrkan i det enskilda behovet fyller alltid en funktion för varelsens överlevnad. Varje levande varelse har därför en inbyggd drift att dels uttrycka och dels tillfredställa dessa behov och därmed utveckla de förmågor som för individen på ett eller annat vis hör ihop med överlevnad.Vilka behov en varelse har beror dels på art/artens levnadssätt och dels på individ.

                                                                                                             

  Läs om några olika typer av aktivering:

  Lär din hund söka kantareller>>

  Persomspår>>

  Tävlingslydnad>>

 

 

                                                                     

Om vi då ser på vad som är specifikt och extra nämnvärt för just hunden finner vi dels att hen är flocklevande. Med den verkligheten kommer en drift att behöva och behövas av andra även utanför själva fortplantningen. Flocklevade varelser har därför behov av social kontakt och därmed har den sociala förmågor samt en naturlig social kompetens som bottnar i ett behov av att utveckla den kompetensen. Att kommunicera, att slipa på förmågan att tolka andras signaler samt att göra sig själv förstådd är ett ständigt pågående projekt för en social varelse även om det är mer tydligt hos vissa individer än andra och i vissa faser under livet än andra. 

Utöver men även inom ramen för behovet av en flock har hunden andra mer specifika behov som också finns där just för överlevnads skull. Dit hör exempelvist behovet att få använda nosen, behovet att utveckla fysiska färdigheter samt behovet att få använda sin intelligens både för att träna upp nya färdigheter och för att lösa konkreta problem.

Eftersom behoven är direkt kopplande till förmågor som krävs för att såväl överleva som att leva (utvecklas) kan det bli en verklig stressfaktor att inte få uttrycka de behoven och få dem tillfredställda. Därav leder understimulering såväl som överstimulering till någon form av disharmoni. Beroende på person/ individ och omständigheter eller olika faser i en disharmoni kan såväl understimulering som överstimulering ge sig i uttryck på olika sätt. En del som inte får sina behov tillfredställda blir stressade, andra blir deprimerade/ passiva, även andra uttrycksformer såsom tvångssyndrom, okontrollerad ilska mm har noteras hos flera djurarter.

Nämnvärt ofta har olika typer av problembeteenden hos hundar kunnat lindras eller helt avhjälpas med just aktivering, eller med andra ord: behovstillfredställelse.

 

 Vilka behov behöver bli tillfredställda?

Likväl som hunden har sociala behov (sällskap, socialt samspel osv) och fysiska behov (mat , värme osv) som behöver tillfredställas för att den ska kunna överleva och leva så har den mentala behov, behov som på ett eller annat sätt är kopplat till intellektet och till att lösa problem eller uppnå nya färdigheter alternativt utveckla och uppgradera färdigheter som redan finns där.

Ur ett perspektiv går aktivering ut på att utmana hunden på något sätt. Inte mindre än att den förblir intresserad och inte mer än att den har en möjlighet att klara av uppgiften.

Man skulle kunna dela upp aktivering i fyra olika grupper och hitta på övningar eller söka upp hundsporter som succesivt innefattar en eller flera av dessa delar.

1. Nosarbete

2. Fysiska färdigheter och balansövningar

3. Inlärning

4. Problemlösning

Alla hundar behöver aktiveras genom övningar som på ett eller annat sätt berör alla dessa fyra delar. Alla hundar har behov av att få använda sina färdigheter, det som skiljer dem åt (beroende på ras/ raser och individ) är inte huruvida de behöver det ena eller det andra, det som skiljer dem åt är snarare hur stort behovet är, både överlag och inom ramen för varje del. 

Har du en hund som pga av ras och/eller individ är i stort behov av mental stimulans föreslår jag, ännu mer än annars, att ni tittar närmre på någon hundsport och kanske bestämmer er för att tävla/ avge prov. Då blir träningen (aktiveringen!) i regel mer målinriktad och därmed effektiv.