Hem -> Leva med hund -> Grund/Relation -> En bra relation

 

En bra relation är förutsättningen för en bra och fungerande vardag

Grunden och därmed förutsättningen för en fungerande vardag mellan människa och hund är att relationen är sund. I en sund relation ingår framförallt följande:

 

* Ömsesidig tillit och ömsesidigt förtroende, trygghet

* God kommunikation, inkännande och förståelse för varandras signaler (tydlighet)

* En känsla av samhörighet

* Samvaro ( Att vara tillsammans)

* Samverkan/Samarbete

* Att ha roligt/ lustfyllda stunder tillsammans

* Att umgås, göra saker tillsammans, undersöka saker tillsammans

* Att ansvarsuppdelningen i familjen är tydlig

Ovanstående punkter berör och påverkar ofta varandra, det ena leder till det andra, exempelvis så leder samvaro och samverkan till en känsla av samhörighet. Tydlig kommunikation leder till trygghet osv.

Att ägna sig åt en aktivitet/tränings-gren är ett bra sätt att träna på många delar av relationen