Tandvisning

Tandvisningen handlar, då det kommer till att tävla i lydnadsklass, inte om att någon ska bedöma hundens bett/ tänder. Det är snarare ett tillgänglighetsprov där man kontrollerar om en främmande människa kan ta i hunden och titta på tänderna utan att hunden blir rädd och/ eller arg.

Steg 1

Titta själv på hundens tänder. Beröm direkt efteråt. Öka succestivt tiden för hur längre du tittar på tänderna.

Steg 2

Låt andra människor som hunden känner titta på hundens tänder.

Steg 3

Låt  människor som hunden inte känner göra som ovan.

 

 

 

                                                                Till huvudmeny för lydnadsmomenten