<< Tillbaka till huvudmeny för Lunaliahund

 


 

Avel och Avelsstrategi

 

 


 

 

*

Inledning

 

Hur Lunaliahunden skapas

 

På vilka kriterier väljs avelsmaterialet ut?  

 

Avkommebedömning och kullmedelvärde

 

Reducering av defektanlag och andra oönskade anlag

 

Typkoden

 

Hur oberoendet av inavel upprätthålls

 

Nedärvning av mentala egenskaper

 

Nedärvning av de olika pälsvarianterna

 

Nedärvning av storlek

 

Avelpolicy/ Stadga

 

Hur du går till väga om du vill avla på din Lunaliahund

 

Hur du går till väga om du vill använda din hund som inte är en Lunaliahund i Lunalia-avel

 

Ailanul: dess egenvärde och dess betydelse för Lunalia-aveln 

 

*