<< Tillbaka till huvudmeny för Lunaliahund

 


 

Avel och Avelsstrategi

 

 


 

 

 

Typkoden

Varje Lunaliahund registreras med en typkod. En typkod är en rad siffror och bokstäver fördelat i kolumner där varje kolumn har något att berätta om hunden, dels som individ och dels som potentiell avelshund.

Genom att titta på en hunds typkod kan en uppfödare ta reda på dels hur lämplig en hund är i avel, dels för vad den i sådana fall är lämplig för kontra de egna önskemålen på ex. pälsvariant hos valparna och t.o.m med vilka andra hundar den lämpligen kan kombineras med.

En uppfödare kan också på förväg räkna ut eller begära en uträkning av avkommornas typkoder inför valet av en viss kombination.

 

 En hunds typkod berättar om följande:

- Vilken kull hunden tillhör

- Vilken individ den är i kullen

- Pälsvariant

- Information om ifall hunden bär på anlag för annan pälsvariant eller sannolikt bär på annan pälsvariant och i sådana fall hur stor den sannolikheten  är.

- Storleksvariant

-Information om ifall hunden bär på anlag för annan storleksvariant eller sannolikt bär på anlag för annan storleksvariant och i sådana fall hur stor den sannolikheten är.

- Vilka ev funktionsmedicinska tester (ex. HD/AD-röntgen, ögonlysning mfl) hunden ska genomgå samt om hen ska genomgå dessa oavsett om den planeras att avlas på eller inte eller endast om den är potentiell som avelshund.

-Vilka ev anlagstester hunden ska genomgå samt om den ska genomgå dessa oavsett om den planeras att avlas på eller inte, eller endast om den planeras att avlas på.

- Status efter dessa ev tester

- Om hunden är fritestad för de funktionsmedicinska testerna den genomgått även en uppskattning över hur stor/ liten sannolikheten är att den bär på ett visst anlag trots att den själv är fri-testad.

Därtill hör ett system för reducering av defektanlag. Sannolikheten för hur stor/ liten risken är för att en viss hund bär på en defekt är här baserat på de närmsta släktingarnas status.

-  Kombinationslämplighet/ slutfaktor.  En faktor i slutet av typkoden som berättar om två hundar är lämpliga att gå i avel tillsammans. Här står 0 eller en bokstav. Systemet bygger på att om där står en bokstav bör den aktuella hunden inte kombineras med en hund som har samma bokstav där. Hunden i sig kan mycket väl vara en mycket lä'mplig avelshund, men i kombination med en annan hund som har samma bokstav i slutet av typkoden är sannolikheten för oönskade anlag större än vad man kan önska och därav får två hundar med samma bokstav inte kombineras. De linjerna är helt enkelt inte redo att möta varandra just nu. däremot kan en avkomma eller en avkommas avkomma till den ena hunden vara redo att möta den andra hunden (och har i sådana fall inte bokstaven där). Redan innan en viss kombination görs går det enkelt att förutse vilken slutfaktor avkommorna kommer få i sin typkod.

Med "oönskade anlag" menas här alltifrån nämnvärda exteriöra avvikelser (ex krullig päls) till ökad risk för olika typer av defekter, framförallt sådant som inte är konkret testbart.

Slutfaktorn hindrar bla. att en viss population eller vissa populationer som kanske tenderar att ofta ha en viss defekt eller bara för just Lunalian oönskad egenskap , ska få ta för stor plats. Exempel på detta kan vara att en viss population (ras) tenderar att ofta ha nedsatt T-cellsfunktion (konsekvensen blir ofta ex demodicos) och då vill man inte att båda föräldrarna ska vara för nära detta anlag. Egenskaperna som behandlas i slutfatorn nedärvs på så vis att båda föräldrarna kan vara till synes friska men bära på anlaget, för att det ska slås igenom på avkomman kraävs att båda föräldrarna bär på det och med hjälp av denna åtgärd kan man reducera risken för att båda färöldrarna ska bära på det.

De hundar som har 0 som slutfaktor kan kombineras med alla tänkbara bokstäver.

 

                                                                         

Uppdatering av typkod

 

Hunden har en typkod från början, men vissa saker uppdateras med tiden. Exempelvist går det ej att skriva in höftledsstatus förrän hunden är röntgad. Ststusen för hur stor/ liten sannolikheten är för att hunden bär på anlag för ex. HD kan behöva uppdateras vartefter alla syskon är röntgade eller efter att hundens ev avkommor gått i avel.

Systemet med typkod är därmed ett delvis levande system som uppdateras vartefter mer information kommer in.

 

 

Information om Lunaliahunden och så även aveln och avelsstrategin är flyttad till en ny hemsida som bara beskriver dessa hundar och avelsprojektet i stort: 

www.sundhundavel.se