Tester som sker på rutin

Alla Lunaliahundar födda fram till nu röntgas ( Höftleder och armbågar) när det växer upp oavsett om de ska användas i avel eller inte. 

Uppfödaren betalar för röntgen eftersom det ligger i uppfödarens intresse att utvärdera aveln. 

Att röntgen ska ske och att uppfödaren ska betala står skrivet i köpekontrakten. 

 

Tester som sker av potentiella föräldrardjur

Det enda generella, dvs vad som hittills (skrivet 2019) gäller alla föräldrardjur är att de är röntgade och konstaterat fria vad gäller HD och ED. 

Utöver det kan det tillkomma individuella krav på tester beroende på ett potentiellt föräldradjurs koppling till släkter (ex ras)

Om hunden ska testas och begäras fri för någonting annat än HD/ED står det skrivet i hundens typkod (den del av registreringshandlingarna som beskriver hundens sannolika genotyp alt faktiska genotyp*)

 

Det vanligaste testet som är gjort på individuell basis hos föräldrardjur är ögonlysning samt gentest för gPRA och MDR1.

Genom dessa individuella krav på testning, utformade efter riskbedömning beroende på släktskap till andra populationer är det möjligt att på ett tidigt stadium reducera risken och annars åtminstone frekvensen av defekter.

Effekten har hittills varit tillfredställande varför strategin med riskbedömning på individuell basis av potentiella föräldrardjur fortsätter. 

 

*genotyp: Vad hunden bär på för anlag utöver vad hen själv visar upp