Lunaliahund -> Standard 

          

                       STANDARD OCH RASBESKRIVNING FÖR LUNALIAHUND

 

                                                 Ändamål och användningsområde:

Lunalian är en arbetande hund såväl som en sällskapshund. Den är mångsidig och anpassningsbar och därför lämpad för de flesta typer av arbeten förutom jakt.

Den profil av egenskaper som eftersträvas skapar goda förutsättningar för att klara av arbete där det ställs höga krav på såväl fokus som uthållighet.

                               

                                                                     Karaktär:

Entusiasm, livslust, och tillit är begrepp som ska genomsyra Lunalians personlighet.

Dess utgångsläge är att de flesta är potentiella vänner. Urskiljningsförmåga och ett intresse att vakta sin flock finns dock där, om inte tidigare så när hunden växer upp och mognar.

Lunalian är intelligent på ett sätt som inte går att missa. Detta i kombination med en naturlig lust till att lära och till att samarbeta gör den till en tacksam och rolig samarbetspartner.

Karaktäriskt för rasen är ett balansförhållande mellan å ena sidan en stark vilja till samarbete och samhörighet å andra sidan en självklar tillit till de egna förmågorna. Tryggheten till sig själv ger den mycket goda förutsättningar att bli miljöstark trots att den är att räkna som en signalkänslig hund.

Den är mjuk och vänlig, i grund och botten finns dock en skarphet som kan förvåna, men den egenskapen demonstreras sällan i onödan. Det övervägande är att den har en naturligt drift att söka en vinna/vinna- utgång i de allra flesta sociala situationer. Därför drar den sällan eller aöldrig förhastade slutsatser när den upplever hot såvida den inte är hårt pressad. Den är inte tydligt benägen att varken fly eller fäkta utan vaktar vakande, vanligtvist genom att varna med några lågmälda och avbrutna skall för att sedan avvakta och lyssna in läget igen. När hotet försvinner avreagerar den snabbt och slappnar av.

Lunalian är kommunikativ, den har ett väl utvecklat språk likväl som den läser av andra effektivt.

Rasen är aktiv, uppmärksam och nyfiken. Den reagerar mycket snabbt på stimuli men utan att kompromissa med förmågan att slappna av då ingenting kräver dess uppmärksamhet.

                                                   

                                                            Helhetsintryck:

Lunalian är en lätt rektangulär och harmoniskt byggd hund. Kroppen är kraftfull och stadig men aldrig tung. Det ska synas att den är byggd för att använda sin kropp på ett effektivt sätt. Den utstrålar självförtroende, kraft, vishet värme och ett ursprung hos naturen.

 

                                                          Huvud och hals:

Skalle       

Skallen är av medelstorlek och i proportion till kroppen. Avståndet från nosspets till pannavsats (stop) är ungefär lika långt som från pannavsatsen till nackknölen. Pannavsatsen och nackknölen ska vara måttligt markerade.

Nosparti

 

Läpparna och kinderna ska vara väl åtliggande och tillslutna utan att strama. Läpparna men framförallt nosspegeln föredras väl pigmenterade oavsett hundens hud- och pälsfärg.

 

Käkparti

 

Väl utvecklade käkar med tydlig muskulatur, men utan att på något sätt se grovt ut.

Tänder och bett

 

Komplett uppsättning av väl utvecklade tänder. Saxbett eller tångbett.

Ögon

 

Ögonen är medelstora och mandelformade. Uttrycket är närvarande och varmt. Alla färger är tillåtna. Ögonfransarna tillräckligt utvecklade.

Öron

 

Stånd- eller vippöron. Medelstora och mjukt trekantiga öron som är medelhögt till högt ansatta. Det är av vikt  att öronen är så pass högt ansatta och/ eller styva i basen att luft med lätthet kan passera in i dem.

Hals

 

Halsen ska vara medellång med torr och stark muskulatur. Halsen bär upp huvudet stolt då hunden är uppmärksam. I trav och galopp sträcks halsen på ett sätt som gör att huvudet bärs mer eller mindre framåtsträckt.

 

                                                                  

                                                              Kropp/ bål

 

Rygg och        överlinje 

Ryggen är av medellängd. Ryggen, länden och korset ska vara stark med väl utvecklad muskulatur men också mycket smidig och rörlig. Manken markerad. Ryggen är rak med svagt sluttande kors.

 

Bäcken

 

Bäckenet böjer svagt av i vinkel nedåt i förhållande till ryggraden, men aldrig så pass mycket att det begränsar rörelsen bakåt och därmed påskjutet av bakbenen.

Bröstkorg    

Bröstkorgen är stark och förhållandevis djup utan överdrift. Den är rymlig men aldrig bred. Bröstkorgen är välvd mot ryggraden men något mindre välvd på sidorna för att ge frihet åt rörelsen

Underlinje  

Underlinjen ska vara svagt men tydligt uppdragen mot buken.

         

          

 

Framställ     

  

 

De muskler och ligament som håller skulderbladen mot bröstkorgen är starka, fasta och tydliga utan att varken vara eller verka stela. Skulderbladen ska vara tillräcklig tillbakalagda att förbröstet upplevs markerat då hunden ses från sidan. Överarmen går i en svag vinkel bakåt från skulderbladen till armbågen, inte i en direkt lodrätt linje mot maken. Sett framifrån är benen parallella men tassarna svagt vridna utåt. Handlovarna är lätt vinklade, starka men också elastiska vilket lättast kontrolleras då hunden är i rörelse.

Bakställ

Bakbenen är parallella. Låren väl musklade. Knäleden måttligt till väl vinklat utan överdrift. Hasleden stark, stabil och väl markerad.

 

Tassar

 

Tassarna ska vara tillräckligt stora, kompakta och något ovala i sin form. Tårna är välvda och slutna. Trampdynorna förhållandevis tjocka men elastiska. Klorna är väl utvecklade.

                                                                                      

 

                                                            Svans

Svansen är ansatt strax under rygglinjen. Då hunden är uppmärksam bärs den ofta högt. Den ska dock inte bäras rakt upp eller tillbaka över ryggen.       

 

                                                         Rörelser

Flytande, harmoniska och vägvinnande rörelse. Lunalian är byggd för att kunna röra på sig både effektivt och skonsamt.

Det finns glädje i rörelsen vilket oftast syns på rörelsemönstret. Inte ovanligt att den springer för springandets skull. Den är mycket uthållig, nästintill outtröttlig. Den vänder och parerar mycket effektivt.  En vuxen Lunalia har i regel en mycket god närvaro i och kontroll över sin kropp.

 

                                                             Päls

 

Lunalian förekommer i två olika pälsvarianter (i framtiden blir det troligtvis 3 st).

Gemensamt för de två olika varianterna är att pälsen är uppbyggdi två lager: Underull och täckhår

                                                                               

Semi    

Kort päls i ansikte och på benen. Lite längre päls på hals, nacke, kropp/bål, basidan av frambenen, baksidan av låren och svansen. Den ska ge ett välpälsat uttryck, men pälsen ska inte vara längre än att kroppens konturer framträder tydligt.

Långhår

Kort päls i ansikte och på benen. Lång päls på hals, nacke, kropp/bål, baksidan av frambenen, baksidan av låren och svansen. Pälsen kring öronbasen är oftast märkbart längre än på öronen och huvudet.

 

 Läs mer och se bilder på de olika pälsvarianterna här >>

 

 

                                             Färg och teckning

 

Alla färger och teckningar är tillåtna och önskvärda utan inbördes ordning så länge färgen eller teckningen inte har sitt ursprung i en genetiskt betingad defekt.

 

                                               Storlek

    Tre storlekar förekommer; Maior , Medius och Minor. Storleken nedan avser hundens mankhöjd.

 Storleksvariant 

Storlek tik 

 Idealstorlek tik 

 Storlek hane

 Idealstorlek hane

       Maior

 54-64 cm

     56-60 cm

   57-67 cm

   59-63 cm

      Medius 

 43-53 cm

     45-49 cm

   46-56 cm

   48-52 cm

       Minor

 32-42 cm

     35-39 cm

   35-45 cm

   37-41 cm