Vad innebär oberoendet av SKK ?

 
 

En ras och/eller en typ av hund som inte är registrerad som ras hos SKK räknas av SKK och även försäkringsbolag som blandras.

 

Detta innebär i praktiken att man inte kan deltaga på SKKs utställningar och heller inte i SBKs bruksprov (undantag bevakning/patrullhund)

Däremot kan en icke-SKK registrerad hund deltaga i lydnadsprov, agilitytävlingar, freestyle, rallylydnad mm om hunden har tävlingslicens. 

De är heller inte fråntagna att bli tjänstehundar av något slag (ex räddningshund eller bevakningshund)

Vill man avge bruksprov (personsök, personspår) så får man vända sig till SHK som tar emot alla slags hundar.

Det finns också en förening som tillhandahåller utställningar för icke SKK-registrerade hundar (Här är kriterierna Hälsa, funktion, följsamhet mm)

 

Hundförsäkring: Där räknas blandraser till riskgrupp 2 eller 3 (olika för olika försäkringsbolag) vilket gör att hundens försäkringspremie för veterinärvård är medeldyr eller strax under.

 

Oberoendet innbär även att det är fullt möjligt att undvika incestiös avel (inavel) vilket är en stor fördel och mer etiskt ur ett djurrättsperspektiv.

Det är också möjlighet att bryta den slags hederskultur/struktur som lever kvar i föreningslivet kring hund och många gånger hindrar uppfödare att i praktiken prioritera såsom de oftast prioriterar i teorin.