Spårkurs , Grund+Forts

Träff 3

I skarpt läge och till stora delar om vio tävlar/avgere prov i personspår är det någon annan som gått spåret.

 

Därför gjorde icke-förarspår, dvs någon annan än föraren lägger/går spåret.

När ni spårar på egen hand kan ni låta hunden gå på era spår, men om ni spårar tillsammans med ett annat ekipage eller fr.o.m nu på kurs så är det bra om hunden får gå på annat spår.

 

 

Teori: HÅRDA SPÅR

 

Som läxa fick ni att prova på hårda spår.

Ett hårt spår är ett spår på hårt underlag ex grus, sten, asfallt.

Som jag berättade i början så består ett spår/en marklukt  dels av  doften som blir iom att underlaget trycks ihop osv av någon som går på det och dels doften av själva personen (små , små micropartiklar/doftmolekyler som personen i fråga lämnar ifrån sig)

På hårt underlag, såsom asfalt, är det inte så mycket som förändras i själva underlaget av att en person går där. Det enda som fastnar är själva persondoften.

På ett sätt är det svårare för hunden att gå hårda spår eftersom där finns mindre doft (inga brutna barr. kvistareller komprimerad jord), men på ett annat sätt kan det vara lättare för hunden eftersom det bara är en doft att hålla reda på, nämligen personens.

 

Läxa:

Lägg hårda spår, förslagsvis på asfalt!

Ni kan variera mellan att låta en liten bit av ett spår gå över asfalt och att hela spåret går på asfalt.

 

Nu behöver ni inte göra så långa spår och de behöver ej ligga mer än 20-30 minuter innan ni släpper på hunden.

 

Om vi vill och/eller behöver göra spåret extra intressant för hunden kan vi göra så här några gånger:

1. Gå barnfota!

2. Låta ett bar använda strumpor ligga i vatten någon dag, spraya det vattnet framför oss då vi lägger spåret.

 

Om hunden inte alls verkar förstå kan vi, då eller innan vi ens vet om hunden skulle förstå eller inte, köra ett spår på vanligt vis (i sådan terräng hunden är van vid) och sedan direkt ett spår som helt eller delvis går på asfalt.

 

=)