Spårkurs , Grund+Forts

Träff 1

Det första målet var att få hundarna motiverade av att ta sig ut mot föremålet, det funkade ju!

Då var det dags att se till att de använder rätt teknik, dvs att de spårar/ går på marklukt. Det märker vi på att hunden går med låg nos. Det fick vi till ganska snabbt då det låg ganska naturligt till hands för hundarna.

 

För att fortsättningsvist främja att hundarna spårar med bra teknik så håller vi dem ganska kort i koppel/lina en tid framöver.

Om hunden avviker från spåret så stannar vi upp och väntar tills vi ser att hunden hittar spåret igen. Likaså om hunden går på luftvittring/höjer huvudet så stannar vi upp och fortsätter gå så fort nosen åker ned igen.

Så småningom spårar vi med 15 meter lång lina, men tills hunden fått en bra teknik, dvs låg nos och tillräckligt noga/metodisk/fokuserad så håller vi hunden ganska kort.

ytterligare ett sätt att främja rätt teknik är att vi till en början inte spårar i motvind. I motvind får hunden lätt vittring på själva föremålet (istället för marklukten/människospåret) och börjar istället söka (gå på luftvittring).

Om det är vindstilla behöver ni inte tänka på vindriktning. Men om det blåser lite är det bäst att ha vinden i ryggen, näst bäst att vinden kommer från sidorna. Ett sätt att kolla hur vinden blåser är att tända en tändsticka och se hur lågan blir.

 

 

U-SVÄNG

För att vänja hunden vid att följa spåret i rätt riktning är det viktigt att vägen tillbaka går en bit ifrån själva spåret. Vi går hyffsat rakt ut i terrängen. Lägger dit ett spårslut (ett föremål) och går tillbaka i en U-sväng. Själva spåret som hunden ska gå slutar där leksaken ligger på bilden nedan.

 

 Att lägga in signalordet/kommandot "SPÅR"

Så småningom ska vi använda signalordet "spår" som en uppmaning om att hunden ska leta reda på ett spår och följa det. Först måste hunden lära sig ordet och det lär vi hunden genom att, vid några tillfällen där hunden spårar som bäst lägga in ordet "spår". På så vis kommer hunden snart börja koppla ordet till handlingen/beteendet att spåra. Om du dessutom uttalar ordet glad ton så kommer hunden koppla det med något positivt, vilket självklart påverkar hundens motivation på ett positivt vis.

 

Att öka på spårets liggtid

till en början släppte vi på hunden på spåret direkt efter att vi gått det. Det är inte idealiskt eftersom spåret är lättare att följa efter 15-20 minuter än när det precis är lagt.

Vi provade att vänta 4-5 minuter på plats innan vi släppte på hundarna och det fungerade bra.

 

Läxan tills nästa gång blir att succesivt öka på spårets liggtid, men att vi fortfarande låter hunden vara kvar på samma plats som när vi gick iväg.

Prova med 10 minuters väntetid! Om det funkar så provar ni med 15 minuters väntetid gången efter osv.

Om ni vill och vågar så får ni gärna ha som mål att under följande två veckor komma upp i 30 minuters väntetid.

 

 

 L*Y*C*K*A till och tveka inte att höra av er vid frågor och funderingar!