Kursplan Agility

Agility Steg 1 (Nybörjare), 8 träffar

Träff   Ämnen:  
1

*Presententation

Teori

*Berätta kortfatta om vad agility är.

*Kortfattat om motivation och antal repetitioner.

*Kortfattat om att när vi kommer en bit in i kursen är det viktigt att hunden är uppvärmd (20 min rask promenad)

* Berätta kortfattat vad handling är och att den biten är större i agilityn än inlärningen av hinder

 

Praktik:

Introducera slalom enligt allemetoden. Målet med övningen är att det ska gå att skicka hunden igenom.

Introducera hopp. Målet är att det ska gå att skicka hunden över hopphindret.

När alla förstår hur de ska träna kan man dela in dem i två grupper så de får vara på första stationen först, gå till den andra och sedan tillbaka till den första.

 

Teori:

* Berätta om när det är dags att lägga in signalord

*Berätta hur viktigt det är att skicka hunden från både ena och andra sidan av sig själv och varför.

Ge dem i läxa att leta upp ett hinder (ex en trädstam som ramlat) och att de ska träna på att skicka hunden över det samt succesivt skicka hunden längre ifrån hindret och sedan snett mot hindret.

Maila dem en närmre förklaring av läxan.

Ex på text till kursare för de olika träffarna hittar ni här>>

 

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8