Slalom

 

Slalomhindret består av ett jämt antal pinnar. Antalet är upp till 12 stycken och det vanligaste på tävling är 12 stycken.

Avståndet mellan pinnarna är ca 60cm.

Hunden ska alltid gå in i slalomet så den första pinnen är på hundens vänstra sida.

 

Det finns många sätt att lära in slalomet på.

 

Här beskrivs den sk. allemetoden:

 

Till en början behöver du en medhjälpare (alternativt att du har lärt in ett säkert "sitt stanna kvar")

 

Placera ut ett jämt antal pinnar i en "slalom-alle":

 

 

Prickarna på bilden är själva slalompinnarna sett uppifrån. Det är viktigt att den första pinnen (den som är närmst starten) är till vänster eftersom hunden alltid ska in med första pinnen till vänster om sig själv.

Du kan börja med 12 pinnar redan från början, i annat fall lär du in med ett färre antal pinnar och får då bygga på med flera pinnar senare.

Hunden placeras vid den gröna pilen där en medhjälpare håller hunden i sele/halsband.

I slutet av hindret, som här markeras med en stjärna, sitter föraren beredd att öppna en burk med godis så fort hunden tar sig igenom hindret på rätt sätt.

 

Rätt sätt är att gå rakt mot stjärnan, varken utanför de pinnarna som är till höger (de som här är röda) eller de pinnarna som är till vänster (de pinnarna som här är lila) om hunden.

 

Medan hunden hålls vid starten lockar föraren på hunden på andra sidan hinder. Vid ett tillfälle där hunden tittar och ser ut att vara påväg i rätt riktning säjer ägaren "nu", "kör" eller liknande varav medhjälparen släpper iväg hunden.

Blir det rätt öppnas burken.

Blir det fel (hunden springer utanför pinnarna) börjar vi om igen.

 

När det alltid eller för det mesta fungerar flyttas den ena radens pinnar (ex de som är lila på bilden) en centimeter närmre den andra raden med pinnar varav allen blir något smalare.

 

När det alltid eller för det mesta fungerar att springa igenom denna något smalare alle så flyttas den ena radens pinnar ytterligare en centimeter närmre den andra raden.

 

Så småningom kommer pinnarna stå så nära varandra så att hunden måste svänga på kroppen för att komma emellan. Det börjar mer och mer lika ett slalom och när pinnarna står så nära varandra att de bildar en rad så är det ett färdigt slalom.