Motivation och inlärningsprinciper

 

Här nedan följer faktorer som har betydelse för inlärningen och inte minst hur effektiv inlärningen blir. Alla dessa är lika viktiga och var och en av dem skulle kunna sägas vara A och O för hur effektiv inlärningen blir. Ju bättre vi blir på att behärska var och en av dessa faktorer, desto bättre lyckas vi lära hunden vad vi vill lära henne/honom.

Då vi studerar dem närmre blir det tydligt att de, på flera plan, samspelar med varandra.

 

*Motivation inför träningspassen

*Effektiv Förstärkning (välbehag/ beröm av ett slag som individen verkligen uppskattar)

*Timing på förstärkningen

*Rätt svårighetsgrad/ rätt nivå

*Successivt närmande (Shaping/formning)

* Ett bra antal repetitioner

*Hundens egen delaktighet i skapandet av beteendet/momentet

 

 

Motivation inför träningspassen

Hur snabbt och effektivt en varelse lär sig olika saker är starkt förknippat till hur motiverad han/hon är.

 

Hur lättmotiverad en hund är inför att lära sig nya saker och inför att samarbeta med oss beror till viss del på arvet. Men en väldigt stor del beror på miljön, i detta fall hur hunden uppfattar och upplever det som händer henne. Det sistnämnda, dvs miljöpåverkan, är mycket stark hos sociala och anpassningsbara arter överlag, och dit kan vi definitivt räkna hunden.

 

 

Det finns två huvudsakliga mål med ett träningspass

1, Hunden ska kommer en bit framåt i inlärningen (ibland en sådan liten bit att vi inte märker det)

2, Hunden ska längta efter nästa träningspass

 

Om hunden får längta efter nästa träningstillfälle så höjer vi hundens motivation att snappa upp så mycket som möjligt nästa gång det ges tillfälle till ett träningspass.

 

Träna korta stunder åt gången. Träna hellre 4 minuter 4 gånger per dag eller vecka än 15 minuter 1 gång per dag eller vecka. Det gäller såväl vid inlärningen av ett moment som de allra flesta gånger då vi repeterar/ befäster ett moment. Senare kan de finnas anledning att träna längre pass och då fokusera på uthållighet, men låt inte dessa pass utgöra den huvudsakliga träningen ens när hunden är anses så gott som färdiginlärd i grenen/momentet.

 

När ett visst moment fungerar riktigt bra är det lätt hänt att vi tränar just det momentet ofta, vi blir ju glada när någonting fungerar fint. Vill vi lyckas bra och ha en hund som håller i längden är det viktigt att vi är medvetna om det fenomenet, att vi medvetet väljer att ligga steget före och frågar oss om det är värt att träna samma sak ”bara” en gång till. I många fall ger det mer att hoppa över den där sista gången. Ta åtminstone 5 minuters paus.

 

 

 

 

Avsluta träningen vid ett ögonblick när hunden är på topp i sin träningsglädje/motivation

Sträva efter att avsluta träningen i en sekund då hunden tycker att det är som roligast. De sista minnet hunden har från det senaste tillfället ni tränade ska vara "Detta är jättekul!", ”Jag vill mer”

.

 

Gör avslutet tråkigt/ neutralt

När vi "släpper på" hunden exempelvis lägger ned en matskål, tillåter hunden hälsa på en annan hund eller dylikt så handlar det i regel om att hunden ska få göra något roligare än han/hon gjorde alldeles nyss. Då använder vi exempelvis "varsågod" eller "hopp och lek", vi säger det glatt och inbjudande.

Men när det gäller träningspassen så ska det vara just träningspassen som är det inbjudande. Skulle vi säga ”varsågod” så blir det mer som om det är en befrielse att träningspassen tar slut. Och vill vi ha en hund som är riktigt motiverad har vi som mål att hunden ska tycka att träningspassen är det roligaste eller något av det roligaste som finns. Därför är det bättre att använda ett så neutralt och/eller tråkigt avslutnings-ord som finns, exempelvis ”slut”

 

Hunden förstår inte skillnaden på orden, men är expert på att förstå skillnader och nyanser i våran attityd.

T.o.m om vi ansträngde oss att säga orden ”varsågod” och ”slut” med samma tonläge så är det ofta en enkel match för en hund att skilja på vår energi/attityd inför de olika orden.

 

Gör ibland ett litet uppehåll i träningen när ni kommit en bit på väg

Låt oss säga att ni är mitt uppe i en period där ni tränar in olika lydnadsmoment och de kanske 2-4 tillfällena ni tränar per dag är bland det roligaste hunden vet. Välj plötsligt att göra en eller några dagars totalt träningsuppehåll. När du börjar igen tränar du bara en gång (och väldigt kort!) första gången, sedan som vanligt igen. Gör gärna uppehåll i träningen innan det verkligen är nödvändigt. Försök ligga steget före så hunden aldrig/ sällan blir uttråkad.

 

 

Effektiv Förstärkning (Välbehag/ beröm)

Positiva händelser och upplevelser som följer direkt på någonting en individ gör förstärker det beteendet. Mao det beteendet som på något vis belönas förstärks och lärs in i någon mån.

Om detta ska fungera optimalt krävs att två faktorer uppfylls:

  1. förstärkningen är effektiv

  2. förstärkningen kommer som en omedelbar följd på beteendet.

     

    Desto större välbehag hunden upplever av förstärkningen desto mer effektiv säjer vi att den är och desto mer effektiv blir inlärningen. Vad som är effektivt för en viss hund är inte alltid lika effektiv för en annan hund. Där gäller det för oss att hitta rätt förstärkning /de rätta förstärkningarna för rätt hund

 

Exempel på förstärkning:

 

Mat/Godis

Här väljer vi förstås något som hunden tycker om. Det kan vara värt att pröva sig fram exempelvis genom att erbjuda hunden två olika godbitar samtidigt för att se vilken hunden föredrar.

En del hundar tycker om variation och där kan de hända att de tröttnar på ett visst godis de tyckte jättemycket om förra veckan och då kan vi behöva byta.

Andra hundar har 1 eller 2 sorters godis som står över allt annat i godisväg.

 

 

Lek med leksaker

Även här kan vi behöva pröva oss fram för att hitta riktiga favoritleksaker och favoritlekar. En del hundar gillar mest att kampa med en trasa medan andra föredrar att springa efter en boll. En del gillar både och lika mycket. Många hundar går igång på att leksaker göms (tex. Bakom en rygg) och kommer fram upprepade gånger. Att dra en leksak längst marken är också något som ofta är populärt. Pip-leksaker är många hundars favorit.

Precis som med godiset finns det individer som älskar när leksakerna och/eller typen av lek varierar, medan andra har samma favorit livet ut.

 

 

Socialt beröm

Med socialt beröm menas att vi med kroppsspråk, beröring, ord, röst och tonläge visar vår glädje över att hunden snappade upp det vi ville att hon/han skulle snappa upp. Prova gärna olika uttryck här också. En del gillar mjuka klappar andra att vi busar med dem fysiskt. En del älskar när vi piper ut vår förtjusning högt (”Jaaa, va roooliigt!!”) andra när vi viskar busigt.

 

 

Att få göra någonting man vill göra

Att få göra någonting man vill göra är en positiv upplevelse (och därmed en förstärkning) oavsett vad det är man vill göra.

Om vi har en hund som gnäller, skäller och hoppar när han/hon vill komma fram till en annan hund och vi vill lära den hunden att ta det lite mer lugnt inför hundmöten så står vi stilla och släpper fram hunden vid ett ögonblick då hunden är lugnare. På så vis låter vi förstärkningen/det roliga komma i en sekund då hunden har det beteendet vi vill att hon/han ska ha.

 

 

Att något obehagligt upphör

Det som förstärker/befäster ett visst beteende är alltid någonting positivt, ändå talar det om positiv och negativ förstärkning. En positiv händelse kan vara att få en godis eller en lekstund med husse/matte, men det kan också vara att någonting obehagligt avbryts eller uteblir. Som när en hund lyder för att han/hon vet att någon vänder upp-och-ned på henne/honom om hen inte lyder.

Därmed fungerar även negativ förstärkning/straff som inlärning, oavsett om vi vill använda oss av det eller inte.

 

I samband med detta är det värt att tydliggöra att straff inte är samma sak som att kommunicera eller att dra gränser vilket vi kommer till i blocket om relationen människa/hund ( Vardags”lydnad”)

 

Timing (”Tajming”)

Med timing menas här den exakta tidpunkten då vi förstärker (dvs belönar) hundens beteende.

Ju snabbare förstärkningen kommer, desto mer effektiv blir inlärningen.

Det optimala ögonblicket för förstärkning är den sekunden, eller ibland 10-dels sekunden, då hunden väljer det beteendet vi är ute efter. Ju sämre vi är på att belöna i rätt sekund desto svårare blir det för hunden att veta vad vi är ute efter; Var det rätt att vifta på svansen här? Att skälla? Att slickas? Att gå på vänster sida? Att gå rakt fram? Att titta på husse/matte? Att stänga munnen?

För att få till detta med timing, att belöna i exakt rätt ögonblick, är klickern en oslagbar sak, även om vi naturligtvis också kan bli bra på att ”tajma” ett bollkast eller liknande.

Hunden kan absolut lära sig beteendet även om förstärkningen dröjer, men ju närmre förstärkningen kommer tidpunkten för beteendet, desto mer effektiv blir inlärningen.

 

 

 

Timingen är så pass viktig och outbytbar vad gäller effektiv hundträning att jag rekommenderar er att öva på timing även utan hund. Ta en boll, kasta upp den i luften och klicka (eller säj ”Bra!”) exakt i den 10-dels sekunden då bollen träffar marken. Upprepa gärna många gånger/ ofta och med bollar av olika slag med olika ”studs” i. Du kan också sätta dig framför ett TV-program, välja ut ett ord som förekommer ofta ( ”Jag”, ”vi” ,”och” eller liknande) och vara beredd på att klicka så fort ordet kommer.

För många av oss kan det kännas lite olustigt att göra så men det ger resultat på vår förmåga att vara snabbt framme med förstärkningen. Och det är det värt!

 

Successivt närmande (Shaping/formning)

Facktermen för denna inlärningsteknik är ”Successiv approximation”, vi kallar det också för Shaping (”Shejping”) eller ”formning”. Det innebär att vi under inlärningen av ett visst beteende/ ett visst moment närmar oss målet successivt under träningens gång. Till att börja med belönar vi minsta lilla initiativ som leder hunden ett steg närmre det färdiga momentet. När vi gjort så några gånger och sett till att hunden har lärt dig detta första lilla steg väntar vi tills hunden tar ännu ett litet steg närmre målet osv tills momentet är inlärt i sin helhet.

På så vis kan vi lära in hur ”svåra” /komplicerade moment som helst och/eller förändra starkt invanda beteenden. Dessutom utan att kompromissa med hundens motivation eftersom hunden gör rätt (och blir belönad) flera gånger på väg mot målet. Om vi skulle försöka få fram hela momentet på en gång finns risk för att det blir för svårt, att hunden känner sig uttråkad och oengagerad och därifrån blir det svårt att motivera hunden eller avsluta träningspasset på ett sätt som gör att hunden längtar efter nästkommande pass.

Detta leder smidigt in på nästa faktor:

 

Rätt svårighetsgrad/ rätt nivå

Under den första faktorn (”Motivation inför träningspassen”) tog vi upp hur viktigt det är att hunden är motiverad för att inlärningen ska fungera effektivt.

Om hunden, under träningen, verkar tappa intresset trots i tar hänsyn till den faktorn beror det oftast på att svårighetsgraden/nivån är för lätt för hunden eller att svårighetsgraden är för svår för hunden. Båda dessa faktorer, som ju är varandras motsatser, ger exakt samma resultat (även på människor i klassrum osv), nämligen att motivationen går ned och därmed inlärningsförmågan.

Därför är det viktigt att vi är lyhörda och uppmärksamma på vad , för stunden, är rätt krav-nivå för en viss hund i relation till ett visst moment/delmoment.

 

Den lyhördheten eller känsligheten är något som vi utvecklar med tiden då vi träffar och tränar hundar. Vi kan också ha stor hjälp med detta genom föra träningsdagbok.

 

Ett bra antal repetitioner

 

Det finns ganska dåligt med vetenskapligt underlag för hur många gånger vi ska repetera samma sak för att få en bra inlärning, kanske beror det delvis på att det skiljer sig från individ till individ.

I de få undersökningar som gjorts sägs det samma sak som de flesta hundtränare skulle skriva under på varför det är en god ide om vi har det som utgångsläge:

2-3 repetitioner är optimalt

 

 

 

Hundens egen delaktighet i skapandet av beteendet/momentet

Det gäller för alla varelser att deras delaktighet i skapandet av ett beteende, ett moment, en viss struktur osv, har en positiv inverkan på inlärningen och upprätthållandet av beteendet/ momentet/ strukturen.

 

 

 

Tänk dig en skala eller som går från 1-10

 

Låt oss säja att vi ska lära in momentet ”sitt” på 3 olika hundar och enligt tre olika positioner på skalan:

 

Hund A: Ligger på 1

Hund B: Ligger på 5 på skalan (precis i mitten)

Hund C:  Ligger på 10 skalan

 

Det skulle innebära följande:

 

Hund A) Vi trycker hunden på ländryggen/ korsryggen tills hen sätter sig ned.

Vi förstärker (berömmer)

 

Hund B) Vi håller en godisbit en bit ovanför hundens huvud lite i riktning bakåt. Så småningom ”faller” hunden ned i sittande position.

Vi förstärker (berömmer)

 

Hund C) Vi inväntar ett tillfälle då hunden sätter sig. Vi förstärker (berömmer).

 

Den här faktorn säjer att ju mindre vi stimulerar/visar hunden vad vi vill desto starkare blir inlärningen. Under inlärningen rör vi oss dock oftast mellan 5 och 10 på skalan under ett och samma träningspass, lite beroende på hur individen fungerar överlag och lite beroende på stunden/slumpen.

 

Nu är ”sitt” ett jämförelsevis enkelt moment och om vi skulle ”shejpa” fram beteendet skulle vi de första gångerna berömma redan när hunden verkar ”fundera” på att sätta sig.

Tänker vi så kan vi ofta komma närmre den högra bubblan än annars.

 

.